xoves, 15 de decembro de 2022

A diversidade lingüísitica, Saray López Cabanas (1º Bach B)

O autor defende a diversidade lingüística. Considera as linguas como unha forma de identidade, necesaria para as persoas, e busca promover a súa conservación. A forma na que se está a desenvolver o mundo na actualidade, que é un mundo cada vez máis globalizado, contribúe a que moitas linguas rematen caendo en desuso, sendo substituídas por outras predominantes, que son as máis empregadas. 

Como se expón no texto, entre dúas ou máis persoas cuxos idiomas non teñen ningunha relación entre si (coma no caso do francés e o coreano), acordar o uso dunha lingua en concreto (normalmente o inglés, por ser unha lingua bastante simple e que moitas persoas coñecen) é moi útil, posto que facilita a comunicación entre eles. 

Porén, noutros casos nos cales si existe unha relación entre esas linguas (coma o francés e o italiano) e a comunicación poderíase levar a cabo perfectamente, empregar unha lingua diferente unicamente por ser maioritaria supón un problema. 

Para tratar de evitar esta redución do uso que lle damos á nosa propia lingua que, como defende o texto, é parte da nosa identidade, -ao ser parte da nosa cultura-, é necesario promover o seu uso, tomando medidas coma as traducións en lugar de empregar outras linguas e así tratar de facer desaparecer esas diferenzas entre elas, xa que todas as linguas deberían ser igual de válidas e empregadas polas persoas.

luns, 21 de novembro de 2022

O galego na ciencia, Álvaro Estévez Feijoo (1º Bach B)

O galego é unha lingua que na actualidade conta con varios prexuízos, incluído nas ciencias, considérase de ámbito rural e por iso non se usa tanto nesa contorna. Pero é unha lingua como calquera outra, e debe ser usada e respectada como o resto. É totalmente válida e non existe unha diferenza crucial entre esta e outras linguas, fóra das que teñen un uso global. 
 
Hoxe en día calquera persoa que se queira dedicar á ciencia ten que saber inglés. Esta lingua converteuse nunha sorte de idioma universal da academia científica que lle permite a investigadores de todas partes do mundo compartir ideas, descubrimentos e opinións.

Ademais, Galicia conta con algunhas contribucións á ciencia, tanto en épocas máis recentes como en tempos máis antigos. Destaca Isabel Zendal, a primeira enfermeira en misión humanitaria do mundo, en 1803, que a súa axuda foi decisiva. Tamén, Ángeles Alvariño, unha importante zoóloga do século XX. Como Luiz Liz Marzán un químico lucense desta época.

Isto demostra que ningunha lingua que non teña un carácter mundial, pode ser utilizada para a ciencia.

A diversidade lingüísitica, Saray López Cabanas (1º Bach B)

O autor defende a diversidade lingüística. Considera as linguas como unha forma de identidade, necesaria para as persoas, e busca promover a...