luns, 22 de maio de 2023

Ollos de auga de Domingo Villar, recensión de Alejandro Zekios Sánchez (1º Bach C)

PERSONAXES SECUNDARIOS DA NOVELA OLLOS DE AUGA :

Inspector Leo Caldas: É o protagonista da historia, un inspector de policía que traballa na cidade de Vigo. É un personaxe reflexivo e observador, comprometido co seu traballo e cunha personalidade introvertida. Leo Caldas enfróntase ao caso da desaparición de Mónica Andrade e penétrase na investigación mentres loicha coas súas propias inquietudes.

Rafael Estévez: É o compañeiro e amigo de Leo Caldas no corpo de policía. Rafael é un personaxe extrovertido, en contraste coa personalidade máis reservada de Caldas. Xuntos forman un equipo na resolución do caso.

Mónica Andrade: É a nova desaparecida que desencadea a trama da novela. Mónica é unha estudante universitaria cunha vida aparentemente normal, pero a medida que se desenvolve a historia, descóbrense aspectos ocultos da súa vida que xeran interrogantes sobre a súa desaparición.

Emma Caldas: É a nai de Leo Caldas e xoga un papel importante na historia. Emma ten unha relación próxima co seu fillo e convértese nunha figura de apoio emocional para el durante a investigación.


PERSONAXES PRINCIPAIS DA NOVELA OLLOS DE AUGA:

Carmen Valverde: É unha amiga de Mónica Andrade e tamén estudante universitaria. Carmen é unha figura importante na vida de Mónica e a súa desaparición aféctaa profundamente. A súa participación na historia revela aspectos relevantes sobre a vida de Mónica.

Xulia Pardo: É unha xornalista e antiga amiga de Leo Caldas. Xulia traballa nun xornal local e colabora na investigación do caso. A súa relación con Caldas é complexa e achega un elemento adicional de intriga á historia.

Elías Lavandeira: É un ancián que vive preto da zona onde desapareceu Mónica. Elías convértese nun personaxe crave na trama, xa que ten información valiosa relacionada co caso.

Carlos Varela: É un psicólogo e antigo profesor de Mónica Andrade. Carlos xoga un papel importante na historia, xa que a súa relación con Mónica revela aspectos máis profundos da súa personalidade.

Isabel Castro: É a inspectora xefa de Leo Caldas. Isabel supervisa a investigación do caso e proporciona apoio e dirección ao equipo de policía. A súa presenza é fundamental no desenvolvemento da trama.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

REVISTA O SON REBULDEIRO 2024