luns, 1 de marzo de 2021

Presentación de Criminal de Xurxo Borrazás, Sheila Villar Gómez


 
Xurxo Borrazás Fariña, nació en Carballo o 6 de agosto do 1963 é un escritor galego.
Estudou filoloxía inglesa e desde 1990 vive en Vigo. A súa narrativa é explícita e radical.
Xurxo é un dos escritores máis sobresaíntes da narrativa galega aparecida na última
década do século XX. A súa produción literaria comprende novelas como: Cabeza de
chorlito(1991),Eu é (1996),Contos malvados(1998),etc . En 2007 sete publicou o seu primer
ensai "Arte e parte".
 
Tamen escribíu Criminal, a obra máis laureada deste. Esta e a segunda novela del,
despois de Cabeza de chorlito. Sen embargo esta considerada unha das mellores obras
que define ao autor. En 1994 acadou o Premio da Crítica Española e, un ano depois, o San
Clemente de Lectores Novos.
 
Criminal nace a partir dun asasinato múltiple cometido no medio rural galego, unha historia
de ficción que Borrazás aproveita para reconstruír non tanto a historia dunha traxedia
persoal coma a traxectoria social dun mundo, nun espazo real que o mesmo autor coñece á
perfección.
 
Criminal é unha obra narrativa na que se narran como dixemos anteriormente, dun asasinato
multiple, onde un cadáver da persoa que empeza a narración. O inicio da historia só é o
engado que vai a atraer ao lector a novela de ficción. A visión de Borrazás non achega
coherencias senón distorsións intencionadas, e así a trama vaise liberar da súa
dependencia temporal e vaise disolver en fragmentos narrativos que se xustapoñen uns a
outros producindo un efecto de especialidade, de narración sincrónica na que os saltos
temporais quedan reducidos a un presente narrativo.
 
Deste xeito Criminal supón a escolla dun método narrativo que mina constantemente a
solidez das nosas concepcions intelectuais e mesmo a dos contidos explicitos na novela.
Según baixo a miña opinión sobre a obra , creo que Borrazás intentaba atraer ao lector
dunha forma na que non se esperarían o que ías ir lendo a medida que pasase a novela.
A min a obra persoalmente non me gustou.
 
A forma na que narra os asasinatos e como os introduce na novela persoalmente non me
gustaron.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

HISTÓRIA DO ROCK