xoves, 30 de abril de 2020

Galego e portugués, Mateo Franco Tilve (4º ESO A)


O galego e o portugués son dúas linguas moi similares debido á súa orixe común, o galego-portugués que foi unha lingua xurdida en torno ao século IX na antiga zoa da Gallaecia romana. Esta nova lingua continuou avanzando acumulando multitude de obras literarias. Porén, coa entrada de Castela na zona norte de Gallaecia este idioma comezou a diferenciarse debido á influencia do castelán. Apareceron así dous novos idiomas e xurdiron o galego falado ao norte do Miño e o portugués ao sur.
O portugués tivo unha maior influencia a nivel global xa que a partir do século XV comezou a expandirse cara África sobre todo e tamén cara as Américas colonizando Brasil.

Pese á súa separación o portugués e o galego conservan moitos trazos en común, como pode ser parecidos na fonética ou no léxico. Persoalmente cando vixitei Portugal custoume en gran medida entender, mais non era pola dificultade do idioma, senón que máis ben era pola miña concepción do que sería o portugués, tamén cabe dicir que eu tiña dez anos, aínda que ao longo dos días me percatei de que se pensaba en galego en vez de en castelán entedía máis, e comecei a entender todo salvo algunhas palabras en concreto como, por exemplo, obrigado. Agora cada vez que falo cun portugués normalmente cando estou xogando a un xogo en liña, comunícome sen problema con el e cos libros do club de lectura pásam o mesmo entendo todo, xa que as palabras que non entendo sácoas por contexto.

En conclusión, pese á súa separación o galego e o portugués continuán posuíndo múltitude de trazos comúns, o que permite aos galegofalantes entender sen problema os lusofalantes. No entanto isto créame unha dúbida, os portugueses enténdenos igual de ben que nós a eles xa que nós temos máis influencia do castelán? Eu persoalmente creo que non, que si que nos entenden moi ben pero non igual de ben que nós a eles xa que hai palabras en castelán que non se parecen nada ao portugués.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

REVISTA O SON REBULDEIRO 2024